Kadra

Barbara Mikrut

Dyrektor placówki, oligofrenopedagog z 25-letnim stażem.

Ukończyła resocjalizację na UJ, następnie studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz organizacji i zarządzania oświatą na AP w Krakowie. Od 25 lat pracuje w przedszkolu specjalnym, przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora Przedszkola Specjalnego nr 100 w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w organizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.


Elżbieta Hanek

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Wydziale Filozoficzno-Pedagogicznym IGNATIANUM, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pedagogikę leczniczą M. Montessorii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada 17 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną.
Od ponad 20 lat jest zaangażowana w działalność ruchu Wiara i Światło. Ciągle rozwija swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.


Magdalena Machnik

Ukończyła pedagogikę społeczno-opiekuńczą z pedagogiką szkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz edukację wczesnoszkolną na Akademii Ignatianum. Zdobyła także kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.
Swoje doświadczenie zawodowe zawdzięcza licznym praktykom zdobytym w trakcie studiów, nie tylko z niepełnosprawnymi dziećmi, a także poprzez wolontariat w parafialnej świetlicy.
Związana jest z muzyką od 15 lat. Obecnie śpiewa w zespole parafialnym. Swoje zdolności muzyczne wykorzystuje podczas zajęć z dziećmi.


Paulina Malara

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studium asystenta osoby niepełnosprawnej oraz Kurs Języka Migowego dla pracowników Służb Społecznych w Polskim Związku Głuchych (I, II, III stopień).
Swoje doświadczenie zawodowe zawdzięcza licznym praktykom, wolontariatom oraz pracy w krakowskim przedszkolu i domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Od kilku lat należy do Beczki Dominikańskiej do członu Łanowa, gdzie pod swoją opieką ma chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Interesuje się muzyką i lubi śpiewać, co często wykorzystuje to podczas zabaw i zajęć z dziećmi.


Jagoda Czarnowska

Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Gdańskim, następnie pedagogikę ogólną o specjalności pedagogika szkolna na tej samej uczelni. Podjęła również kolejne studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Posiada ukończony kurs alternatywnej i wspomagającej metody MAKATON. Swoje doświadczenie zdobyła pracując jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gdańsku oraz podejmując pracę jako terapeuta osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Odbyła również liczne praktyki w przedszkolach specjalnych i integracyjnych. W wolnym czasie chętnie maluje obrazy.


Magdalena Latoń

Ukończyła Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Zdobyła także kwalifikacje z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej. Praktyki oraz kilkuletnia praca z przedszkolakami w jednym z krakowskich przedszkoli niewątpliwie wzbogaciły jej doświadczenie zawodowe. Stara się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na bieżąco. W swojej pracy chętnie wykorzystuje muzykę, plastykę oraz elementy metodyki harcerskiej.


Joanna Smakosz

Absolwentka resocjalizacji, aktualnie podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Swoją wiedzę wykorzystywała i pogłębiała podczas wolontariatu i odbywając praktyki.

W wolnym czasie udziela się w fundacji „Szkoła Bez Barier” na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami. Interesuje się fotografią, muzyką i psychologią.


Dominika Zakrzewska

Uzyskała tytuł magistra terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zawdzięcza licznym praktykom i wolontariatom z dziećmi między innymi w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom. W trakcie studiów pracowała także jako terapeuta osób z niepełnosprawnością intelektualną. Czynnie działa w wielu projektach ChSON „Ognisko” w Krakowie. Stale podnosi poziom swoich kwalifikacji. W najbliższym czasie zamierza ukończyć studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Interesuje się terapią Snoezelen oraz różnymi aspektami arteterapii. W wolnym czasie słucha poezji śpiewanej.


Elżbieta Mazela

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Studium Medycznego o kierunku fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela. Ukończyła kursy: PNF I i II stopnia, Integracji Sensorycznej I stopnia, Terapii ręki I i II stopnia, Thera–Band, Kinezjotapingu, The Gateway Award. Od kilku lat pracuje z dziećmi, a swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci, Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Przedszkolu Specjalnym nr 100 w Krakowie.


Bartosz Szczepanik

Absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Medycznego Studium masażu. Ukończył Studium Przygotowania Pedagogicznego w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej oraz Oligofrenopedagogikę w Galicyjskim Centrum Edukacji. Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, PNF I i II stopnia, Thera-band, Ruchu rozwijającego wg W. Sherborne, Kinezjotapingu oraz terapeuta manualny. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Szkole Specjalnej, Gabinecie Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży, Centrum Terapii Dziecięcej oraz współpracując ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się rehabilitacją dzieci.


Urszula Czernecka

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Studium Medycznego (dyplomowana położna). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej. Certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie. Ukończyła kursy: PNF Basic, Integracji Sensorycznej I stopnia, Thera-Band, Kinezjotapingu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci, Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, Krakowskim Ośrodku Diagnostyki Kręgosłupa oraz w placówkach medycznych (rehabilitacja pediatryczna).


Wiadomości zgodnie z kategorią
Wiadomości według daty
Marzec 2018
P W Ś C P S N
« Lut    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031