Kadra naszego przedszkola

Barbara Mikrut

Dyrektor i właściciel

Ukończyła resocjalizację na UJ, następnie studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz organizacji i zarządzania oświatą na AP w Krakowie. Od 25 lat pracuje w przedszkolu specjalnym, przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora Przedszkola Specjalnego nr 100 w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w organizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.

Nauczyciele

Elżbieta Hanek

Elżbieta Hanek

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Wydziale Filozoficzno-Pedagogicznym IGNATIANUM, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pedagogikę leczniczą M. Montessorii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada 17 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad 20 lat jest zaangażowana w działalność ruchu Wiara i Światło. Ciągle rozwija swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Jagoda Czarnowska

Jagoda Czarnowska

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Gdańskim, następnie pedagogikę ogólną o specjalności pedagogika szkolna na tej samej uczelni. Podjęła również kolejne studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Posiada ukończony kurs alternatywnej i wspomagającej metody MAKATON. Swoje doświadczenie zdobyła pracując jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gdańsku oraz podejmując pracę jako terapeuta osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Odbyła również liczne praktyki w przedszkolach specjalnych i integracyjnych. W wolnym czasie chętnie maluje obrazy.

Paulina Malara

Paulina Malara

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studium asystenta osoby niepełnosprawnej oraz Kurs Języka Migowego dla pracowników Służb Społecznych w Polskim Związku Głuchych (I, II, III stopień). Swoje doświadczenie zawodowe zawdzięcza licznym praktykom, wolontariatom oraz pracy w krakowskim przedszkolu i domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Śpiew i muzykę często wykorzystuje podczas zabaw i zajęć z dziećmi.

Magdalena Machnik

Magdalena Machnik

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę społeczno-opiekuńczą z pedagogiką szkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz edukację wczesnoszkolną na Akademii Ignatianum. Zdobyła także kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Swoje doświadczenie zawodowe zawdzięcza licznym praktykom zdobytym w trakcie studiów, nie tylko z niepełnosprawnymi dziećmi, a także poprzez wolontariat w parafialnej świetlicy. Związana jest z muzyką od 15 lat. Obecnie śpiewa w zespole parafialnym. Swoje zdolności muzyczne wykorzystuje podczas zajęć z dziećmi.

Dominika Pindel

Dominika Pindel

Nauczyciel

Uzyskała tytuł magistra terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zawdzięcza licznym praktykom i wolontariatom z dziećmi między innymi w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom. W trakcie studiów pracowała także jako terapeuta osób z niepełnosprawnością intelektualną. Czynnie działa w wielu projektach ChSON „Ognisko” w Krakowie. Stale podnosi poziom swoich kwalifikacji. Interesuje się terapią Snoezelen oraz różnymi aspektami arteterapii. W wolnym czasie słucha poezji śpiewanej.

Magdalena Latoń

Magdalena Latoń

Nauczyciel

Ukończyła Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Zdobyła także kwalifikacje z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej. Praktyki oraz kilkuletnia praca z przedszkolakami w jednym z krakowskich przedszkoli niewątpliwie wzbogaciły jej doświadczenie zawodowe. Stara się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na bieżąco. W swojej pracy chętnie wykorzystuje muzykę, plastykę oraz elementy metodyki harcerskiej.

Sylwia Harla

Sylwia Harla

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę specjalną o podwójnej specjalności oligofrenopedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym, terapię zajęciową na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia magisterskie o specjalności terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach.
Jej pasją jest taternictwo i wspinaczka wysokogórska.

Specjaliści

Elżbieta Mazela

Elżbieta Mazela

Fizjoterapeuta, SI

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Studium Medycznego o kierunku fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela. Ukończyła kursy: PNF I i II stopnia, Integracji Sensorycznej I stopnia, Terapii ręki I i II stopnia, Thera–Band, Kinezjotapingu, The Gateway Award. Od kilku lat pracuje z dziećmi, a swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci, Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Przedszkolu Specjalnym nr 100 w Krakowie.

Urszula Czarnecka

Urszula Czarnecka

Fizjoterapeuta, SI

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Studium Medycznego (dyplomowana położna). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej. Certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie. Ukończyła kursy: PNF Basic, Integracji Sensorycznej I stopnia, Thera-Band, Kinezjotapingu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci, Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, Krakowskim Ośrodku Diagnostyki Kręgosłupa oraz w placówkach medycznych (rehabilitacja pediatryczna).

Małgorzata Szczepanik

Małgorzata Szczepanik

Logopeda

OPIS

Natalia Szuba

Natalia Szuba

Logopeda

Z wykształcenia filolog polski, logopeda. W 2016r. uzyskała tytuł neurologopedy klinicznego, specjalisty wczesnej interwencji logopedycznej w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w szpitalach na oddziałach neurologii, rehabilitacji neurologicznej, pediatrycznym, psychiatrycznym, poradniach i przychodniach specjalistycznych, jak również w przedszkolach integracyjnych. Odbyła także praktykę nauczycielską w szkole podstawowej i gimnazjum. Od 2011r. prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Ukończyła także kurs Polskiego Języka Migowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W codziennym poznawaniu świata z dzieckiem, z zaangażowaniem kładzie nacisk na rozwój mowy. Dużą przyjemność sprawia jej rozwikłanie dziecięcych zagadek i pogłębianie ciekawości dzieci.

Maria Matyszkiewicz

Maria Matyszkiewicz

Psycholog

Ukończyła studia magisterskie na UJ – kierunek psychologia ze specjalnością defektologia, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także liczne kursy dotyczące diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest terapeutą integracji sensorycznej II stopnia. Autorka książek „Małymi kroczkami – liczymy do 10” i „Małymi
kroczkami – zegar”. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Krakowie.

Artur Klima

Psycholog

Absolwent Wydziału Psychologii ze specjalizacją psychologii kliniczno-sądowej na Krakowskiej Akademii. Doświadczenie zdobywał m.in. w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle intelektualnie chorych. Pracuje na stanowisku terapeuty w ŚDS pod patronatem Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Obecnie uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie oraz oligofrenopedagogiczne.